Unterrichtsplanung zu Harper Lee s To Kill a Mockingbird

Unterrichtsplanung zu Harper Lee   s  To Kill a Mockingbird Author Michelle Becker
ISBN-10 9783640825356
Release 2011-02-10
Pages 15
Download Link Click Here

Studienarbeit aus dem Jahr 2009 im Fachbereich Englisch - Pädagogik, Didaktik, Sprachwissenschaft, Note: 2,0, Universität des Saarlandes (Anglistik), Veranstaltung: Literaturdidaktik, Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsverzeichnis 1.Vorüberlegungen 2 2. Sachanalyse 3 3. Didaktische Reduktion 6 4. Reihenplanung: 7 5. Begründung der methodischen Vorgehensweise in der Doppelstunde 9 6. Fazit 13 7. Literaturangaben: 14Maya

Maya Author
ISBN-10 975872584X
Release 2003
Pages 391
Download Link Click Here

Iki gencin yitik sonsuzlukla uzlaşmasını öyküleyen aşk romanıDas Kapital in ifresi

Das Kapital in   ifresi Author Tarkan Özhan
ISBN-10 9786059654357
Release 2016-06-07
Pages 276
Download Link Click Here

Kapitalist üretim tarzının egemen olduğu toplumların zenginliği, "muazzam bir meta birikimi" olarak kendini gösterir, bunun birimi tek bir metadır. Araştırmalarımızın, bu nedenle, metaın tahlili ile başlaması gerekir. Meta, her şeyden önce, bizim dışımızda bir nesnedir ve, taşıdığı özellikleriyle, şu ya da bu türden insan gereksinmelerini gideren bir şeydir. Bu gereksinmelerin niteliği, örneğin ister mideden, ister hayalden çıkmış olsun, bir şey değiştirmez. Burada nesnenin, bu gereksinmeleri, geçim aracı olarak doğrudan doğruya mı, yoksa üretim aracı olarak dolaylı yoldan mı, nasıl giderdiği de bizi ilgilendirmemektedir. Demir, kağıt vb. gibi her yararlı şeye, iki görüş açısından, nitelik ve nicelik açısından bakılabilir. Her yararlı şey, birçok özelliklerin bir bütünüdür ve bunun için çeşitli yönlerden yararlı olabilir. Şeylerin çeşitli kullanımlarını bulup ortaya çıkarmak tarihin işidir. Yararlı nesnelerin niceliğini ölçmek için toplumca benimsenen ölçüleri saptamak da böyledir. Bu ölçülerin farklı oluşunun nedeni, kısmen ölçülecek nesnelerin niteliklerinin farklı oluşu, kısmen de alışkanlıklardır. Bir şeyin yararlılığı, onu, bir kullanım-değeri haline getirir. Ama bu yararlılık, belirsiz bir şey değildir. Metaın fiziksel özellikleriyle sınırlı olduğu için, o, metadan ayrı bir varlığa sahip değildir. Demir olsun, buğday olsun ya da elmas olsun, bir meta, bu nedenle, maddi bir şey olduğu için, bir kullanım-değeridir, yararlı bir şeydir. Metaın bu özelliği, o metaın yararlı niteliklerinden yararlanmak için gerekli olan emek miktarına bağımlı değildir. Karl Marx, “Das Kapital’i bundan yaklaşık 150 yıl önce yazdı. Bugüne kadar üzerinde yüzlerce yorum yapılıp binlerce kitap yayınlandı. Peki ama, Karl Marx Das Kapital’de gerçekte neyi ve hangi sistemi anlatmaya çalışıyordu? Yahudilikle bağlantıları neydi? İddia edildiği gibi bazı büyük bankerlerle ve bizatihi Kapitalizmin kendisiyle bir ilişkisi var mıydı? Karl Marx’a ait olduğu iddia edilen ünlü yahudi banker ailesi, Rothschild ailesinden geliyor olduğunu iddia eden bir soy ağacı çizimi gerçekte var mıydı? Halihazırda “Komunizm“ ve paralelindeki “Marksizm” ve buna paralel olan “Sosyalizm”; tarihte Kapitalizm’e karşı bir karşı devrim hareketi olarak, bir Anti-Tez olarak, yine bu büyük bankerler ve tüm dünya genelinde ana kapital’i kontrol eden bu yahudi aileleri tarafından mı ortaya çıkartılmıştı ve Marx, bunun gerçekleşmesinde öncü bir rol mü oynamıştı? Bu eseri yazarken, Bundan sonraki üç dört yıl boyunca, büyük yapıtı bütünlüğü içinde beş altı kez üst üste okudum. Marx'ın başvurduğu geniş ekonomi literatürünün de içine daldım. Marx'a yöneltilen burjuva, akademik ve sosyal demokrat eleştirileri inceledim; Kautsky, Lenin, Hilferding, Luxemburg, Buharin ve başkalarının Das Kapital'e ilişkin geliştirdikleri yorumlarla da tanıştım. Başlangıç noktam olan şiir ve estetiği gerilerde bırakarak, tüm entellektüel tutkumu, ticari dolaşım, toprak rantı, tarımda sermayenin yoğunlaşması, kâr oranının düşmesi ve işçi sınıfının yoksullaşmasına ilişkin mali doktrinlere ve bu bahtsız bilimin diğer yönlerine yönelttim. Ricardo, Sismondi, Sombart, Böhm-Bawerk ve Keynes'in ilk zamanlarındaki çalışmalarından, tekrar ve tekrar Das Kapital'e döndüm ve bu sistemleri ve bilimsel uzantılarını bu eserde das kapital’e gore yeniden yorumladım. Tüm bu yorumlamalar ve bunlara ilişkin kafanızdaki pek çok soru işaretinin cevaplarını bu eserde bulacaksınız.. Kısaca Karl Marx [1818-1883] Karl Marx, 5 mayıs 1818 doğumlu filozof, siyaset bilimci ve devrimci karakter. Tam adıyla Karl Heinrich Marx, komünizmin fikri babası ve teorideki kurucusu kabul edilir. Fikirleri Lenin gibi birçok devrimciyi etkilemiştir. 14 mart 1883 tarihinde Londra'da ölmüştür. Karl Marx'ın herkesçe bilinen dev eseri 'Das Kapital'dir. Ekonomi Politiğin Eleştirisi alt başlıklı bu kitap, Karl Marx'ın en önemli yapıtlarındandır. Toplam üç cilttir. 2. ve 3. ciltler Marx'ın ölümünden sonra, dostu ve çalışma arkadaşı 'Friedrich Engels' tarafından notlarının düzenlenmesi sayesinde yayınlanabilmiştir. Karl Marx'ın diğer bazı eserleri: - 1844 Elyazmaları (1844) - Kutsal Aile (1845) - Feuerbach Üzerine Tezler (1845) - Alman İdeolojisi (1845-1846) - Felsefenin Sefaleti (1847) - Komünist Manifesto (1847-1848) - Ücretli Emek ve Sermaye (1848-1849) - Fransa'da Sınıf Savaşımları (1850) - Louis Bonaparte'in 18 Brumaire'i (1852) - Grundrisse (1857-1858) - Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (1859) - Artı-Değer Teorileri (1862-1863) - Fransa'da İç Savaş (1871) - Gotha Programı'nın Eleştirisi (1875)Son durak

Son durak Author Patricia Daniels Cornwell
ISBN-10 9752105890
Release 2005
Pages 510
Download Link Click Here

Son durak has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Son durak also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Son durak book for free.Kan Kadar Gerekli

Kan Kadar Gerekli Author Deborah Crombie
ISBN-10 6051210628
Release 2011-11-01
Pages 400
Download Link Click Here

Kan Kadar Gerekli has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from Kan Kadar Gerekli also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full Kan Kadar Gerekli book for free.M sy Ibrahim ve Kuran in Cicekleri

M  sy   Ibrahim ve Kuran in Cicekleri Author Éric-Emmanuel Schmitt
ISBN-10 9758509985
Release 2004
Pages 58
Download Link Click Here

M sy Ibrahim ve Kuran in Cicekleri has been writing in one form or another for most of life. You can find so many inspiration from M sy Ibrahim ve Kuran in Cicekleri also informative, and entertaining. Click DOWNLOAD or Read Online button to get full M sy Ibrahim ve Kuran in Cicekleri book for free.